torsdag 29. september 2011

Dagens kvardagsdrama :)

Midt oppi ein svært stressande situasjon på jobb i dag, set eg meg ner på huk. Riiitjs seier det då, "det kan ikkje ha vore det det høyrtes ut som" tenkte eg, såg ner og konstanterte at jo da buksa var revna! Lengst oppe på låret var eit godt stykke hud komme til syne. 
Dette kan slik eg ser det komme av ein av to årsaker, 
1: eg har lagt meir på meg enn eg trudde den siste tida. 2: Eg har bare utslitte kler. 
Eg valgte sjølvsagt å gå for den siste forklaringa, då tiltaka i dette tilfellet fristar til gjennomføring. Sidan eg uansett hadde fleire ærend på senteret etter jobb, drog eg singletten godt ned på knerna og gjekk på shopping. Eg gjekk der til innkjøp av ei ny bukse med det samme! I ein størrelse for liten... Det var jo på ingen måte særlig rasjonelt, sidan eg gjekk rundt med ei spjæla bukse, så kvifor seier du? Den var på salg kan vita! 


I kveld har eg vore på fjelltur etter gamalt. Dette heng på ingen måte saman med den spjæla buksa (jamfør årsaksforklaring nr 1). Det heng utelukkande saman med dette merkelige, men deilige fenomenet som føregjekk utanfor dørene i dag. Dei kallar det vsitnok "Godt vær", og slik må nytast når det plutselig finn det for godt å dukka opp. Eg tok ikkje med kameraet, noko eg angra på når eg kom til topps, for der var det nydelig, med sol og fine haustfargar i fin harmoni. 

onsdag 14. september 2011

Lampe inspirasjon

Det er litt mørkt i stova vår og eg er på jakt etter fleire lamper som kan lyse opp i den mørke tida me går inn i. Det må av praktiske årsaker vistnok vera ei vegglampe, har eg fått beskjed om. No sit eg på nett og leiter etter den perfekte lampa. Eg trudde eg viste kva eg såg etter, men no er eg ikkje like sikker lenger. Det er jo så mykje fint. 
Her er eit lite utvalg:
Ganske stilige, men litt usikker på om dei passe i stovo? hm... har eg ein anna plass eg kan henge ei slik kanskje? 
bilde stjelt frå design belysning


Har jo runde glasskuler i stova frå før, så kan jo fortsetta i samme stil.
bilde stjelt frå bohus

Eller kanskje ei litt meir kunstnerisk?
bilde stjelt frå design belysning

bilde stjelt frå design belysning

Dette er den desidert stiligaste lampa eg har sett! Ei veske lampe! Desverre litt over mitt budsjett... 
bilde stjelt frå design belysning

Nokon som veit om ei bra lampebutikk eg må sjekke ut?

lørdag 3. september 2011

Forvirra

Eg synes ofte det kan vera vanskelig å velge. Særleg om ein har mykje å velge mellom. For eksempel kva me skal ha til middag. Eit hav av mulighetar, men ingen idear. Og kva skal ein velge ut frå? Kva eg har lyst på? kva som er sundt? kva det er lenge sidan me har hatt?
Snart er det kommuneval og eg har jo sjølvsagt tenkt å stemma, men i ein vrimmel av parti er det ikkje lett å finna ut kven eg skal stemma på.
Har prøvd å følga litt med i dei lokale debattane. Problemet er jo att alle ser ut til å meina da samma! Dei e jo heilt enige! Bedre skule, bedre eldreomsorg, bedre infrastruktur o.s.v. Ja sjølvsagt er ingen ueinge i det, men kva skal det gå på bekostning av, og kva meinar dei eigentlig med betre? Eg synes alle partiprogramma skulle hatt eit avsnitt med kva dei vil nedprioritere for å få til alle dei fine lovnadane sine. Då hadde det vore lettare å gjere eit bevisst val.
Eigentlig synes eg det burde vore ferre parti å velge mellom, så hadde det kanskje blitt tydleligare forskjellar mellom dei. Og så hadde kanskje partia blitt store nok til å faktisk fått gjennomført politikken sin og. Ein ting eg ikkje liker er når partia på førehand går ut og seier kven dei har tenkt til å samarbeide med etter valet. Er det ikkje betre å finne det ut etterkvart? Sammarbeide med ulike parti i ulike saker? Eller så kunne dei vel liksågodt bare slått seg saman med det samme?
Eg har prøvd å ta ulike valgomatar på nett for å prøve å bli klokare. Det blir eg såvist ikkje. Når bare få prosentar skiller kor eing eg er med Raudt og FRP er det noko som ikkje stemmer. Iallefall blir det ikkje lettare av at dei tre valgomatane eg har tatt seier eg er mest ening med tre ulike parti.
Jaja eg har no framleis ei god veke på å finne ut kva eg skal velge ut frå. Kven eg vil ha som ordførar? Kven som ligg nermast mitt verdisyn? Kven som lover mest gull og grønne skogar? Det er nemlig ikkje nødvendigvis samme parti.
Godt val!